งานแอ่วเฮือน เยือนพญา

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 30 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562

รายละเอียด

การแสดงวิถีชีวิตและสาธิตกิจกรรม ภูมิปัญญา ข้าวของเครื่องใช้นิทรรศการความรู้พื้นฐานชาวล้านนาและชาติพันธุ์นิทรรศการวิถีชีวิตกลุ่มไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน และไทใหญ่

นิทรรศการ “ม่วนงันของเล่น 4 ภาค”ข่วงสุขภาพ การสาธิตนวดแผนไทย

สถานที่จัดงาน

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053943625

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง