งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561

จังหวัด

วันที่ 17 พ.ย. 2561 - 18 พ.ย. 2561

รายละเอียด

งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561
วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 
ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

“ช้าง” เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อชาติไทยแล้ว ในอดีตช้างยังเคยได้รับการยกย่องและเกียรติเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์รูปช้างเผือกในธงชาติ, ช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือแม้กระทั่งเป็นถึงสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว เหตุใดคนไทยถึงให้ความสำคัญกับ “ช้าง” มาโดยตลอด เนื่องในงานแสดงช้างประจำปี2561นี้ จึงขอนำเสนอเรื่องราว 6 ข้อสำคัญของช้างไทย เพื่อให้เราได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของช้างไทยกัน

1.ช้างเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย
2.ช้างเป็นผู้ปกป้องเอกราชแห่งชาติไทย
3.ช้างในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ
4.ช้างสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ
5.ช้างใช้เป็นพาหนะในการคมนาคม
6.ช้างในอุตสาหกรรมทำไม้

จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมการจัดงานแสดงช้าง ประจำปี 2561

กำหนดการกิจกรรมงานแสดงช้าง 2561
15 พ.ย. 61
08.30 - ซ้อมใหญ่แสดงช้าง
15.00 - ประกวดรถอาหารช้าง

16 พ.ย. 61
07.00 - งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง
18.00 - งานแสดงแสง เสียง

17 พ.ย. 61
08.30 - การแสดงช้างรอบแรก
18.00 - งานแสดงแสง เสียง

18 พ.ย. 61
08.30 - การแสดงช้างรอบสุดท้าย

สถานที่จัดงาน

ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 
โทรศัพท์ 0 4451 2039, 0 4452 1358
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
โทรศัพท์ 0 4451 1975
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์
โทรศัพท์ 0 4451 4447-8 โทรสาร 0 4451 8530

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง