งานแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลออกพรรษาวัดบ้านถ้ำ

จังหวัด

วันที่ 25 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561

รายละเอียด

การแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี เพื่อสืบสานการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทางน้ำให้คงอยู่สืบไป  

สถานที่จัดงาน

ลำน้ำแม่กลอง หน้าวัดบ้านถ้ำ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อบต.เขาน้อย โทรศัพท์ 034 910225

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง