งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

จังหวัด นครสวรรค์

วันที่ 25 ต.ค. 2562 - 03 พ.ย. 2562

รายละเอียด

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 25 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562

ณ แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

      การแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันเรือตะเข้ และการแข่งขันเรือยาว ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย เรือยาวเล็ก 30 ฝีพายทั่วไป และ เรือยาวเล็ก 30 ฝีพายภายในจังหวัด ซึ่งหลังจากการแถลงข่าว ได้มีการจับฉลากแบ่งสาย เรือทั้ง เรือยาวและเรือตะเข้ ที่จะมีการแข่งขันด้วย โดยเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย แบ่งเป็น 2 สาย สายละ 3 ลำ เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย แบ่งเป็น 2 สาย สายละ 3 ลำ เรือยาวเล็ก 30 ฝีพายภายในจังหวัด แบ่งเป็น 2 สาย สายละ 4 ลำ ส่วนเรือตะเข้ 7 ฝีพาย แบ่งเป็น 8 สาย สายละ 3 ลำ

สถานที่จัดงาน

แม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ฯ
ทรศัพท์ 056 883 356

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง