งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง

จังหวัด ลพบุรี

วันที่ 24 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562

รายละเอียด

ขบวนแห่เมนูอาหารคาวหวาน ชนิดต่างๆ การเลี้ยงอาหารลิงแบบโต๊ะจีน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดลพบุรี

สถานที่จัดงาน

พระปรางค์สามยอด

อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงแรมลพบุรีอินน์
โทรศัพท์ 0 3641 2300

สำนักงานลพบุรี
โทรศัพท์ 0 3977 0096 7

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ไฮไลท์ เทศกาล รายเดือน