งานเบิกฟ้าไหว้สาพญางำเมืองและงานเวียน เทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา

จังหวัด พะเยา

วันที่ 19 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562

พิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม โดยมีขบวนเรือพายพื้นบ้านในพิธีเวียนกว่า 50 ลำ ตกแต่งด้วยเทียนประทีป

รายละเอียด

พิธีเวียนเทียนกลางน้ำเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวพะเยา จัดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาปีละ 3 ครั้งคือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นการเวียนเทียนกลางน้ำหนึ่งเดียวในโลก จัดขึ้น ณ วัดติโลกอาราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางน้ำ ในกว๊านพะเยา  
           ในช่วงเช้าจะมีการประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ถนนรอบกว๊านพะเยา และในภาคค่ำจะเป็นกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ซึ่งมีพระพุทธรูปหินทราย หลวงพ่อศิลา อายุกว่า 500 ปี ประดิษฐานอยู่ภายในวัด
           พิธีเวียนนั้นจะจัดขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้า พุทธศาสนิกชนจำนวนมากมายต่างพากันนำดอกไม้ธูปเทียนบูชา ล่องเรือไปเวียนเทียนที่วัดกลางน้ำ การเวียนเทียนเป็นแบบเดียวกันกับการเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่ที่นี่จะเวียนเทียนด้วยการนั่งในเรือวนรอบวัด 3 รอบ แล้วค่อยลงจากเรือนำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาหลวงพ่อศิลา
          ภายในพิธีมีขบวนเรือกว่า 70 ลำ พร้อมตกแต่งเรือด้วยเทียนประทีป มีการประดับแสงไฟภายในวัดและการประดับแสงไฟรอบๆกว๊านพะเยาอย่างสวยงาม และทางชมรมเรือพายยังมีการจัดเรือไว้บริการพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอและปลอดภัย
         หากใครมีโอกาสได้มาที่พะเยาในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่าง วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา หรือวันอาสาฬหบูชา ไม่ควรพลาดที่จะร่วมกิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำแห่งเดียวในโลก

สถานที่จัดงาน

วัดติโลกอารามกว๊านพะเยา ถนนชายกว๊าน จังหวัดพะเยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 054 887 210

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง