งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัด กาญจนบุรี

วันที่ 18 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562

ชมกิจกรรม และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การออกร้าน สวนสนุก และมหรสพต่าง ๆ 

รายละเอียด

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 18 - 26 มกราคม 2562
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ชมกิจกรรม และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การออกร้าน สวนสนุก และมหรสพต่าง ๆ

ติดต่อสอบถาม
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โทร. 034 652166, สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี  โทร. 034 512399
 

สถานที่จัดงาน

บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
โทร. 034 652166

สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
โทร. 034 512399

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง