งานเทศน์มหาชาติ

จังหวัด ลำปาง

วันที่ 30 ม.ค. 2562 - 01 ก.พ. 2562

รายละเอียด

เป็นงานเทศน์มหาชาติที่จัดเป็นประจำทุกปีในจังหวัดลำปาง

สถานที่จัดงาน

วัดบุญวาทย์วรวิหาร อ.เมือง จ.ลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

โทร.054-228-763

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง