งานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ ประจำปี 2562

จังหวัด เลย

วันที่ 28 ธ.ค. 2562 - 03 ม.ค. 2563

รายละเอียด

การออกร้านแสดงพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด การแสดงดนตรี การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การออกร้านและจัดนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน

สถานที่จัดงาน

สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อำเภอภูเรือ
โทรศัพท์ 0 4289 9004

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง