งานเทศกาลโลกของกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา

จังหวัด น่าน

วันที่ 20 ก.ย. 2562 - 28 ก.ย. 2562

รายละเอียด

ขบวนแห่หุ่นกว่างแต่ละชนิดของตำบลต่างๆ

การประลองกว่างประกวดกว่างจากทั่วประเทศการประกวดธิดากว่างการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP

สถานที่จัดงาน

ที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลปัว

โทรศัพท์ 0 5479 1495

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง