งานเทศกาล “ลางสาด ลองกองและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์

จังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 17 ก.ย. 2562 - 26 ก.ย. 2562

รายละเอียด

กิจกรรม

1.การประกวดผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า OTOP
2.การประกวดลางสาด/ลองกอง
3. การจำหน่ายลางสาด/ลองกองและสินค้า OTOP
4. การจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน
5. การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตร

สถานที่จัดงาน

ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055 411 973

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง