งานเติมรักวันวานย่านเก่าวังกรด

จังหวัด พิจิตร

วันที่ 14 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562

กิจกรรมจดทะเบียนสมรสพิธีแห่ขันหมากที่ย่านเก่าวังกรด

รายละเอียด

กิจกรรม 
กิจกรรมจดทะเบียนสมรสพิธีแห่ขันหมากที่ย่านเก่าวังกรด และจดทะเบียนสมรสที่ตึกหลวงประเทืองคดี และกิจกรรมฉลองสมรส

สถานที่จัดงาน

ตลาดย่านเก่าวังกรด อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ 0 5661 1611
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง