งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27

จังหวัด สงขลา

วันที่ 09 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562

รายละเอียด

เตรียมพบกับงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 เกษตรประณีต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ปีนี้กำหนดจัดงานวันที่ 9-19 สิงหาคม 2562
จำหน่ายสินค้า OTOPและสินค้าต่าง

สถานที่จัดงาน

ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0 7428 6007

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง