งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

จังหวัด สุพรรณบุรี

วันที่ 18 ม.ค. 2562 - 01 ก.พ. 2562

การแสดงแสง เสียง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “อนุสรณ์ดอนเจดีย์” ในระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเชิดชูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่สามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยมีความเป็นอิสระมาจนทุกวันนี้

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน
และที่พลาดไม่ได้ ชมการต่อสู้บนหลังช้างสุดยิ่งใหญ่สมจริงช้างชนช้างวีรกรรมยุทธหัตถีกู้ชาติเกียรติยศไว้ในแผ่นดิน ยิ่งใหญ่ตระการตา....แสง สี เสียง ช้าง ม้า นักแสดงหลายร้อยชีวิตที่ร่วมแสดงมหาวีรกรรมยุทธหัตถีครั้งนี้ นอกจากไฮไลท์ดังกล่าวแล้วยังมีการแสดงอีกมากมาย อาทิ การแสดงของวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี, การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การประกวดเงาเสียงนักร้องลูกทุ่ง, การแสดงโขน, การประกวดธิดาดอนเจดีย์ ฯลฯ

- การแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงและเสียง
- การแสดงยุทธหัตถีประกอบแสงและเสียง บัตรราคา 100 บาททุกที่นั่ง (ไม่ระบุเลขที่นั่ง) ทั้ง 10 รอบ แสดงในเวลา 19.00 - 20.15 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
โทรศัพท์ 035-535377

สถานที่จัดงาน

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
โทรศัพท์ 035-535377

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง