งานสืบสานประเพณีลอยกระทง และการแข่งขันเรือยาวเมืองคนสวย

จังหวัด

วันที่ 17 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561

รายละเอียด

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง และการแข่งขันเรือยาวเมืองคนสวย
วันที่ 17-25 พ.ย. 2561
สถานที่จัดงาน 
ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ไฮไลท์ของงาน 
ชมการแข่งขันเรือยาว ประเภท 55 ฝีพาย และ 30 ฝีพาย (21 พ.ย.) ชมขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง ขบวนแห่มังกร สิงโต การประกวดขบวนแห่ของหน่วยงานต่าง ๆ และการประกวดนางนพมาศ (22 พ.ย.) การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และการแสดงคอนเสิร์ต

สถานที่จัดงาน

ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองโพธาราม โทรศัพท์ 032 231267

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง