งานสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561

จังหวัด

วันที่ 21 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561

รายละเอียด

งานสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2561 
วันที่ : 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 
สถานที่จัดงาน : ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
กิจกรรม
- บรรยากาศการตกแต่งบ้านเรือนของชาวลำปาง ด้วยตุงและโคมไฟ พร้อมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมือง และการจัดทำกระทงเป็นรูปเรือสำเภา 
- ขบวนประกวดสะเปารถ การประกวดสะเปาน้ำ การประกวดแม่หญิง สะเปาแก้ว-สะเปาคำ 
- การจำหน่ายสินค้า OTOP 
- การแสดงดนตรีพื้นเมืองและอลังการโคมล้านนา  ณ บริเวณถนนบ้านเชียงราย 

สถานที่จัดงาน

ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง โทร 0-5422-2214
อีเมล tatlampang@tat.or.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง