งานวันช้างไทย

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 13 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563

รายละเอียด

พิธีบายศรีสู่ขวัญผูกงาช้างและการจัดสะโตกเลี้ยงช้าง จำนวน 70 เชือก

 

สถานที่จัดงาน

ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ปางช้างแม่สา โทรศัพท์ 0 5320 624, 0 5320 6248
tatchmai@tat.or.th
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง