งานลำไยไทย ลำไยลำพูน

จังหวัด ลำพูน

วันที่ 03 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562

รายละเอียด

ประกวดพันธุ์ลำไยประกวดธิดา OTOP การแสดงพื้นบ้านมรสพต่างๆ

สถานที่จัดงาน

ตลาดจตุจักร อ.เมือง จ.ลำพูน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน

โทร 053-511-017

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

โทร.053-530-683

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง