งานลำนำป่าสักสระบุรี มหานทีแห่งชาติพันธุ์

จังหวัด สระบุรี

วันที่ 10 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562

รายละเอียด

😮พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ ถนนคนเดินวัฒนธรรมไทยวน ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี ปี 2562 

👉สัมผัส
✅ตลาดย้อนยุคสินค้าพื้นเมือง
✅การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ วงสะล้อ ซอ ซึง
✅การเสวนาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาวไทยวนและชาวลาวเวียง
✅ขบวนแห่งของชาติพันธุ์ในสระบุรี
✅การแสดงแสง สี เสียง "ตำนานสระบุรี เมืองแห่งชาติพันธุ์ 
ในคืนวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

*การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองชนชาติพันธุ์ ไท ยวน/ลาวเวียง (แล้วแต่สะดวก)

สถานที่จัดงาน

ณ กาดฮิมน้ำพระยาทด ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1672

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง