งานลอยกระทงวัดป่าโมกวรวิหาร

จังหวัด อ่างทอง

วันที่ 11 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562

รายละเอียด

กิจกรรมในการจัดงา การจัดกิจกรรมลอยกระทง การประกวดกระทง การประกวดหนูน้อยลอยกระทง การประกวดนางนพมาศ การแสดงดนตรีลูกทุ่งของนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลป่าโมก

สถานที่จัดงาน

วัดป่าโมกวรวิหาร
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลป่าโมก
โทรศัพท์ 0 3566 1327

สำนักงานลพบุรี
โทรศัพท์ 0 3677 0096 7

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง