งานลอยกระทงกรุงเก่า

จังหวัด

วันที่ 22 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561

รายละเอียด

งานลอยกระทงกรุงเก่า

บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
กำหนดการจัดงาน : 22 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรม
- กิจกรรมการประกวดกระทงดอกไม้สด 
 - การประกวดนางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ 
- การแสดงบนเวที 
- กิจกรรมอาบน้ำเพ็ญ
- กิจกรรมถนนคนเดิน

สถานที่จัดงาน

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3524 6076-7
อีเมล tatyutya@tat.or.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง