งานร้อยเอ็ดเจ็ดย่านอาร์ต "ศิลปะบนนาข้าวหอมมะลิ"

จังหวัด ร้อยเอ็ด

วันที่ 01 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562

รายละเอียด

ชมศิลปะบนนาข้าวหอมมะลิ

สถานที่จัดงาน

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4322 7714-5

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง