งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง

จังหวัด ลำปาง

วันที่ 13 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562

รายละเอียด

ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการต่างๆ การจัดแสดงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีนครลำปาง และกิจกรรมสนับสนุน กิจการกุศลสาธารณประโยชน์ ของจังหวัดและเหล่ากาชาด

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ปกครองจังหวัดลำปาง

โทรศัพท์ 0 5426 5011

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง