งานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงินทองโบราณ

จังหวัด สุโขทัย

วันที่ 06 ก.พ. 2562 - 10 ก.พ. 2562

รายละเอียด

ชมการจำลองหมู่บ้านวิถีไทย ผสมผสานวัฒนธรรมชาวไทยพวน การออกร้านจำหน่ายผ้าทอหาดเสี้ยว ผ้าซิ่นตีนจก เครื่องเงินและเครื่องทองลายโบราณ 

สถานที่จัดงาน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ / อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย
โทรศัพท์ 0 5567 1466

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง