งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562

จังหวัด นครศรีธรรมราช

วันที่ 13 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562

นิทรรศการผ้าพระบฏ จัดตลาดนัดโบราณ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

รายละเอียด

งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 พร้อมสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 ชมริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏพระราชทาน และผ้าพระบฏของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กวนข้าวยาคู เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 7 วัน 7 คืน มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00-21.00 น. พิธีสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และและวัดในพื้นที่ทุกอำเภอ ๆ ละ 1 วัด วันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. การผลิตผ้าพระบฏ ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 17.00-22.00 น. ตลาดนัดโบราณขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ สนามหน้าเมือง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 08.30 – 16.30 น. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์ ต.มะม่วงสองต้น อ.เมืองฯ

เวลา 15.00 น. พิธีสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. การประชุมสัมมนานานาชาติ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การอนุรักษ์คุ้มครองและบริหารจัดการพุทธสถานในแหล่งมรดกโลกแห่งทวีปเอเชีย ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ วัดศาลามีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองฯ เวลา 13.09 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ วัดบุญนารอบ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พิธีสวดด้าน ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-21.00 น. สาธิตการผลิตผ้าพระบฏภาคใต้ และประกวดการเขียนผ้าพระบฏและนิทรรศการจัดแสดงผ้าพระบฏ 4 ภาค ณ สนามหน้าเมืองฯ เวลา 19.00-23.30 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ณ สนามหน้าเมืองฯ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง เวลา 13.00 น. พิธีกวนข้าวยาคู ณ วัดท้าวโคตร ต.ในเมือง อ.เมืองฯ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-23.30 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. กวนข้าวยาคู ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 19.00 น.พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ณ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง

สถานที่จัดงาน

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ว่าการอำเภอเมือง
โทรศัพท์ 075356531

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง