งานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 07 ม.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2563

จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญเที่ยวงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด ประจำปี 2563

รายละเอียด

ชมการแสดงอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP กิจกรรมประกวดคัดลายมือลายสือไท ตลาดย้อนยุค ขบวนแห่วัฒนธรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน

การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การออกร้านค้าจากส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ การแสดง และการละเล่นต่างๆ

สถานที่จัดงาน

สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0 5541 1977

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง