งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 “วิถีตระการเบิกบานวิถีไทย”

จังหวัด

วันที่ 01 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561

รายละเอียด

งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ครั้งที่ 31 “วิถีตระการเบิกบานวิถีไทย”

“วิถีตระการเบิกบานวิถีไทย”    
กำหนดการจัดงาน    
ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2561
วันธรรมดา วันที่ 3, 4, 6, 7 ธันวาคม 2561 จำนวน 4 วัน  เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันหยุดราชการ วันที่ 1, 2, 5, 8, 9, 10 ธันวาคม 2561 จำนวน 6 วัน  เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา10.00 - 19.00 น.

พื้นที่จัดงาน
บริเวณศาลาพุฒจันทร์ และสวนรมณีย์ ภายในสวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม
(1) กิจกรรมตลาดชาววังเป็นการจำลองบรรยากาศตลาดย้อนยุคแบบวิถีชาววังในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ โดยจัดให้มีการสาธิตพร้อมทั้งจำหน่ายอาหารและงานหัตถศิลป์ในแบบฉบับราชสำนัก รวมถึงการก่อสร้างและตกแต่งเพื่อให้ได้บรรยากาศที่สมจริง 
(2) กิจกรรมตลาดชาวบ้านและตลาดน้ำเป็นการจำลองบรรยากาศตลาดและวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยโบราณ ในรูปแบบของการสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน ทั้งบนบกและในน้ำ พร้อมการก่อสร้างและตกแต่งบรรยากาศย้อนยุค
(3) การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยอาทิ การแสดงในราชสำนัก การแสดงโขนการแสดงลิเก การแสดงละครนอก การแสดงเพลงพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้านแบบไทย (ทางบก/ทางน้ำ) และการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย
(4) การจัดกิจกรรม DIYในพื้นที่ตลาดชาววังและตลาดชาวบ้าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึก
(5) กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและรณรงค์การการรักษาสิ่งแวดล้อมอาทิ การลดใช้ถุงพลาสติก การลดขยะ และการใช้อุปกรณ์หรือภาชนะสำหรับใส่อาหารเครื่องดื่มที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

***กิจกรรมอื่นๆ ภายในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 31 ที่จัดโดยหน่วยงานภาคและเอกชนที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ 
- กิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
- นิทรรศการวิทยาศาสตร์
- นิทรรศการไม้เมืองหนาว
- พยากรณ์โชคชะตา
- สอยกัลปพฤกษ์
- การแสดงพลุ
- การแสดงกลางแจ้ง            
- การแสดงดนตรี 4 เหล่าทัพ
- นิทรรศการวิชาการพันธุ์ไม้
- การจัดแสดงสวนหย่อมและสวนแนวตั้ง
- ตลาดนัดขายต้นไม้และอุปกรณ์ทำสวน
- การจำหน่ายอาหารและสินค้า
- สวนสนุก
 

สถานที่จัดงาน

บริเวณศาลาพุฒจันทร์ และสวนรมณีย์ ภายในสวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามรายละเอียดข้อมูลการจัดงานฯ ทั้งหมด ได้ที่มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ โทร. 0 2328 1385 - 89
ในส่วนที่ ททท. รับผิดชอบ โทร. 0 2250 5500 ต่อ 3490 - 94
TAT Contact Center 1672
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง