งานผูกผ้าเรือหัวโทง พิธีสักการะขอพรพระนางและกิจกรรมปีนผาจดทะเบียนสมรส

จังหวัด กระบี่

วันที่ 30 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562

รายละเอียด

การผสมผสานกันระหว่างการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดกิจกรรมงานผูกผ้าเรือหัวโทง ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดรุ่นต่อรุ่น พิธีสักการะขอพรพระนางเพื่อสักการะขอพรพระนางบ่งบอกถึงการเตรียมความพร้อมการต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว สำหรับกิจกรรมปีนผาจดทะเบียนสมรส การสร้างสีสันให้กับคู่รักที่สนใจในการจดทะเบียนสมรสแบบผจญภัย การประชาสัมพันธ์กิจกรรมปีนหน้าผาและสถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่จัดงาน

หาดอ่าวนาง อ่าวไร่เล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
โทรศัพท์ 0 7566 1424

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง