งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2561

จังหวัด

วันที่ 20 มิ.ย. 2561 - 24 มิ.ย. 2561

รายละเอียด

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองจัดขึ้นทุกปี ในวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ตามปฏิทินจีน เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสมุทรสาครมาช้านาน ซึ่งมีผู้คนจากหลากหลายอาชีพมากราบไหว้บูชา โดยเฉพาะก่อนออกเรือหาปลาทุกครั้งชาวประมงมักขอพรบนบานให้มีความสุขความ เจริญและเดินทางปลอดภัยทุกครั้งไป จึงทำให้เกิดงาน “ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” ร่วมสักการะและชมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ทั้งทางบกและทางน้ำอย่างยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในไทยเพราะจะแห่ทั้งทางบกและทางน้ำ นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์เชิดสิงโตและมังกรทองที่งดงามตระการตา ชมการจุดพลุดอกไม้ไฟและประทัด ชมการประชันงิ้วต่างๆ การปิดทองพระพุทธรูปและเจ้าพ่อหลักเมืองฯ และการแสดงมหรสพต่างๆ อีกมากมาย

สถานที่จัดงาน

ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
โทรศัพท์ 0 3442 5150
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง