งานประเพณีแห่หลวงพ่อโต

จังหวัด สมุทรปราการ

วันที่ 14 ต.ค. 2562 - 16 ต.ค. 2562

รายละเอียด

ตักบาตรเทโวโรหณะแห่หลวงพ่อโตทางรถและทางน้ำประกวดเรือ และแข่งขันเรือ

สถานที่จัดงาน

วัดสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัดสาขลา

โทรศัพท์ 0 2818 4030

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ

โทรศัพท์ 0 2408 4250

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง