งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2561

จังหวัด

วันที่ 20 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561

รายละเอียด

งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2561 

วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561

สถานที่จัดงาน : ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม  : สืบสานวัฒนธรรม“งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2561 ทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ในงานมีกิจกรรม ได้แก่
- กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง” วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เวลา 18.00 น. - 23.00 น.
- การแสดงประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็ง วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 ณ รอบคูเมือง ประตูเมืองและแจ่งเมือง เวลา 19.00 น. – 22.00 น. 
- พิธีเปิดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็ง” ประจำปี 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ เวลา 18.00 น. 
- การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เวลา 19.00 น. 
- การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็ง วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ เวลา 19.00 น. – 23.00 น.
- พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ , เจดีย์ขาว , ขอขมาแม่น้ำปิง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ , ท่าน้ำศรีโขง เวลา 08.09 น. – 10.30 น. 
- การประกวดกระทงฝีมือใบตอง-ดอกไม้สด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เวลา 19.00 น. – 22.00 น. 
- การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลำน้ำปิง หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เวลา 19.00 น. และ 22.00 น. 
- การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ-สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เวลา 19.00 น. – 23.00 น. 
- การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ลำน้ำปิง หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เวลา 19.30 น. และ 21.30 น. 
 

สถานที่จัดงาน

ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ โทร 0-5324-8604-5
อีเมล tatchmai@tat.or.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง