งานประเพณีสลากภัตและสลากย้อม 1 เดียวในโลก จ.ลำพูน

จังหวัด ลำพูน

วันที่ 10 ก.ย. 2562 - 13 ก.ย. 2562

รายละเอียด

การทำต้นสลาก การเตรียมต้นสลากย้อม การทำบุญทานสลากภัต

สถานที่จัดงาน

วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัดพระธาตุหริภุญชัย

โทร.053-511-104

สำนักงานวัฒนธรรม จ.ลำพูน

โทร.053-510-243

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง