งานประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร

จังหวัด

วันที่ 03 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561

รายละเอียด

ชาวนครศรีธรรมราชเชื่อว่าเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 10 ซึ่งแรกว่าวันรับตายาย ปีนี้ตรงกับวันที่ 25 กันยายน 2561 และสิ้นสุดวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรียกว่าวันส่งตายาย ส่วนการจัดงานตามประเพณีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2561
ปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายการจัดงานให้ดี และยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา โดยแบ่งพื้นที่จัดงานออกเป็น 4 จุดหลัก คือ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ประกอบด้วย พิธีเปิดงานในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 และการแสดงของดารานักร้องที่มีชื่อเสียงของประเทศ การแสดงของนักเรียนนักศึกษา การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช การประกวดเทพบุตรพญานคร การออกร้านกาชาดและการออกรางวัลสลากกาชาด
กิจกรรมมหกรรมศิลปหัตถกรรมและภูมปัญญาท้องถิ่น OTOP นครศรี 4.0 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย การประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันเพลงร้องเรือเด็ก (เพลงกล่อมเด็ก) นอกจากนี้ จัดการประกวดแข่งขันเพลงบอก โนรา กลอนสด หนังตะลุงเยาวชน การประกวดวรรณกรรมไทย และการปล่อยขบวนแห่หมฺรับและประกวดหมฺรับ ชิงหมฺรับทองคำพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 15.00 น. เป็นต้นไป จากหน้าศาลาประดูหก ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมริ้วขบวนหมฺรับในบรรยากาศสบาย ๆ อากาศไม่ร้อนอบอ้าว ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประกวดหุ่นเปรต การสาธิตหุ่นเปรต จัดขบวนแห่หุ่นเปรต และกิจกรรมลานตะเกียงเคียงดิน และที่วัดหน้าพระบรมธาตุ เน้นกิจกรรมวิถีชีวิตย้อนยุค และจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ขนมเกี่ยวกับบุญสารทเดือนสิบ
นอกจากนี้ ในแรกของการจัดงานคือวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ได้จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช การแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย เซปัคตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วง อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ และการประกวดผลงานด้านศิลปะนักเรียน เป็นต้น

สถานที่จัดงาน

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (84) ทุ่งท่าลาด ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 6515-6

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง