งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอกระนวน

จังหวัด ขอนแก่น

วันที่ 23 พ.ค. 2563 - 24 พ.ค. 2563

รายละเอียด

ชมการการประกวดขบวนแห่บั้งไฟการประกวดบั้งไฟสวยงามแข่งขันการจุดบั้งไฟขึ้นที่สูง การประกวดผาแดง-นางไอ่และชมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

 

สถานที่จัดงาน

หน้าที่ว่าการอำเภอกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองกระนวนโทร. 0 4325 1595, 0 4325 1541 ต่อ 109    

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง