งานประเพณี แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง)

จังหวัด พังงา

วันที่ 11 ก.พ. 2562 - 19 ก.พ. 2562

ทำบุญบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ บนยอดเขาล้านเจดีย์ที่เด่นสง่าที่สุดในฝั่งทะเลอันดามัน

รายละเอียด

ภายในงานพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียงต่างนิยมมาทำบุญบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ บนยอดเขาล้านเจดีย์ที่เด่นสง่าที่สุดในฝั่งทะเลอันดามัน กิจกรรมไฮไลท์คือการห่มผ้าพระมหาธาตุฯ 

สถานที่จัดงาน

วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง) อ.ทับปุด จ.พังงา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อบจ.พังงา ร่วมกับ อบต.บางเหรียง และวัดราษฎร์อุปถัมภ์
โทร. 076 481 484, 076 456 062-3

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง