งานบุญเดือนสี่ ประเพณี ไทคอนสาร

จังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 23 มี.ค. 2563 - 26 มี.ค. 2563

รายละเอียด

พิธีทำบุญตักบาตร/ขอพรผู้เฒ่าผู้แก่,การแข่งขันสะบ้าบริเวณวัดเจดีย์,ขบวนแห่วิถีชีวิตชาวบ้าน 8 ตำบล,การแสดงประกอบแสง สี เสียง,การประกวดการทำอาหารพื้นเมือง(คั่วเนื้อ,คั่วปลา,ข้าวตอก,ข้าวเฮียง)

 

สถานที่จัดงาน

สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคอนสาร - บริเวณวัดเจดีย์ ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลคอนสาร โทร. 0 4487 6688, 0 4487 6723

อำเภอคอนสาร โทร. 0 4489 1101  

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทร.0 4482  2502 

อีเมล์ tatsima@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง