งานบุญประเพณีแข่งเรือยาวตำบลพระซอง

จังหวัด นครพนม

วันที่ 07 ก.ย. 2562 - 08 ก.ย. 2562

รายละเอียด

    ชมการแข่งเรือยาวประเพณี ชมคอนเสิร์ตและศิลปินนักร้อง การจำหน่ายสินค้าในพื้นที่

สถานที่จัดงาน

ณ ท่าน้ำวัดเหนือท่าจำปา ตำบลพระซอง อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานนครพนม  โทรศัพท์ 0 4251 3490-1

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง