งานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปี จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

วันที่ 08 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562

รายละเอียด

          งานเทศกาลกลางเดือนสิบสอง เริ่มงาน วันขึ้น 12 ค่ำ ถึงวันแรม 1 ค่ำ (เดือนพฤศจิกายน)เนื่องมาจากในปี พ.ศ. 2433 เกิดโรคฝีดาษระบาด ไปทั่ว ชาวบ้านจึงบนบานต่อหลวงพ่อพุทธโสธรขอให้หาย จึงได้จัดพิธีสมโภชจนกลายเป็นประเพณี สืบต่อกันมา ปัจจุบันทางจังหวัดฉะเชิงเทราและทางวัดโสธรฯ ได้ร่วมกันจัดงานนมัสการหลวงพ่อ   โสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประจำทุกปี มีการเฉลิมฉลอง เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัด โดยมีกิจกรรมดังนี้

  • วันที่ 8 พ.ย. 2562

เวลา 05.19 น. เป็นต้นไป พิธีการบวงสรวงสถานที่สำคัญ 4 แห่ง ได้แก่ องค์หลวงพ่อพุทธโสธร, ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5, กรม

หมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลปราจีนบุรี 

เวลา 07.00 เป็นต้นไป ชมขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก 

 

  • วันที่ 9 พ.ย. 2562

เวลา 14.00 น. รับกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร

 

  • วันที่ 10 พ.ย. 2562 

เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ เริ่มจากท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร สู่อำเภอบางปะกง 

เวลา 17.30 น. ชมมหกรรมดนตรีไทย

เวลา 18.00 น. ชมมหรสพสมโภช ลิเก งิ้ว งานประจำปีหลวงพ่อโสธร

 

  • วันที่ 11 พ.ย. 2562

เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ เริ่มจากท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร สู่อำเภอบางคล้า  

เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ชมการแข่งขันเรือพาย ณ ริมแม่น้ำบางปะกง วัดโสธรวรารามวรวิหาร

เวลา 18.00 น. ลอยกระทง และชมมหรสพสมโภช ลิเก งิ้ว งานประจำปีหลวงพ่อโสธร

 

  • วันที่ 12 พ.ย. 2562

เวลา 18.00 น. ชมมหรสพสมโภช ลิเก งิ้ว งานประจำปีหลวงพ่อโสธร

 

          หมายเหตุ : งานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 8 – 17 พ.ย. 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับปีนี้ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานลอยกระทง “มหานทีนครา” ระหว่างวันที่ 10 – 11 พ.ย. 2562 ณ คุ้งน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

สถานที่จัดงาน

          วัดโสธรวรารามวรวิหาร และบริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่การปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
     โทรศัพท์ 038511034

วัดโสธรวรารามวรวิหาร
     โทรศัพท์ 0860269698 ,0901241169

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
     โทรศัพท์ 0 3881 4338  ต่อ 151,152

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
     โทรศัพท์ 0 3851 4794

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา
     โทรศัพท์ 0 3851 4009

TAT Call Center 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง