งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

จังหวัด

วันที่ 26 พ.ค. 2561 - 29 พ.ค. 2561

รายละเอียด

งานพิธีบูชาองค์พระธาตุ การล้างองค์พระธาตุ

สถานที่จัดงาน

วัดพระธาตุศรีสองรัก
 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อำเภอด่านซ้าย
  โทรศัพท์ 0 4289 1266

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง