งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2563

จังหวัด เลย

วันที่ 03 พ.ค. 2563 - 06 พ.ค. 2563

รายละเอียด

งานบูชาธาตุ (พระธาตุศรีสองรัก) พิธีทำบุญตักบาตร พิธีล้างพระธาตุ, พิธีคารวะพระธาตุ  พิธีทำขวัญนาค  ณ วัดโพนชัย,  พิธีบูชาธาตุ, พิธีถวายต้นผึ้ง พิธีสรงน้ำธาตุ, พิธีสู่ขวัญธาตุ พิธีเวียนเทียน , พิธีจุดบั้งไฟ และพิธีบรรพชาอุปสมบทพระ
 

 

สถานที่จัดงาน

พระธาตุศรีสองรัก ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลด่านซ้าย โทร. 0 4289 1254    

ททท.สำนักงานเลย โทรศัพท์ 0 4281 2812 

อีเมล์  tatloei@tat.or.th
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง