งานท่องเที่ยวอีสานกลาง "ทุ่งกุลาร้องไห้"

จังหวัด มหาสารคาม

วันที่ 10/08/2562 - 10/08/2562

รายละเอียด

เพื่อแสดงให้เห็นถึงอีสานกลาง แหล่งอารยธรรมล้ำค่า ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ   

 ปัญญา การสาธิตและแสดงภูมิปัญญา การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

สถานที่จัดงาน

จังหวัดมหาสารคราม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4322 7714-5

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง