งานต้นกำเนิดไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 8

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 01 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562

ชมขบวนแห่ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก การจัดนิทรรศการของดีแต่ละตำบล การแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นเมืองของนักเรียน การแข่งขันแกะสลักไม้ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก การประกวดธิดาไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา ฯลฯ

รายละเอียด

ชมขบวนแห่ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก การจัดนิทรรศการของดีแต่ละตำบล การแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นเมืองของนักเรียน การแข่งขันแกะสลักไม้ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก การประกวดธิดาไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา ฯลฯ

สถานที่จัดงาน

บริเวณศูนย์ OTOP  หมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
โทร 053 - 574 - 775, 053 - 574 - 159

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง