งานตามรอยเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ บ้านแดน – เขาหน่อประจำปี 2562

จังหวัด นครสวรรค์

วันที่ 17 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562

รายละเอียด

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

1. ชมนิทรรศการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ (ร.ศ.๑๒๕) พ.ศ.๒๔๔๙

2. พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ วัดบ้านแดน 

3. ชม “สระเสด็จ” ที่ ร.5 ทรงสรงน้ำ

4. กิจกรรมประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว

5. กิจกรรมประกวดประกอบอาการ “เมนูทรงโปรด” ร.5

6. กิจกรรมการประกวดนางงาม นางพันธุรัตน์

7. กิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน

สถานที่จัดงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลบ้านแดน

โทรศัพท์ 0 5627 9321

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง