งานตราดรำลึก

จังหวัด ตราด

วันที่ 23 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563

รายละเอียด

ชมริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 นิทรรศการเกี่ยวกับระวัติศาสตร์เมืองตราด การแสดงแสง เสียง เรื่องราวการได้เมืองตราดกลับคืนจากฝรั่งเศส การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร

 

สถานที่จัดงาน

พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดตราด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจังหวัดตราด โทรศัพท์ 0 3951 1282     

อีเมล :tattrat@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง