งานจดทะเบียนสมรสกลางแม่น้ำโขง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

จังหวัด เชียงราย

วันที่ 14 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562

จดทะเบียนสมรสที่แก่งผาได พาคู่รักล่องเรือแวะถ่ายภาพเวดดิ้งตามเกาะแก่งของแม่น้ำโขง

รายละเอียด

รัก(ษ์)สุดเขตประเทศไทย@ผ่าไดเวียงแก่น กิจกรรมจดทะเบียนสมรสกลางแม่น้ำโขงพร้อมมอบทะเบียนสมรสให้กับคู่รักเนื่องในวันแห่งความรัก จัดอบรมสัมมนาสร้างโอกาสสร้างรายได้ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น และจัดงานขันโตกม่วนใจ๋วัฒนธรรมริมฝั่งโขง@ผาไดเวียงแก่น ด้วยอาหารพื้นเมืองท้องถิ่น อาหารอร่อยพบการแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าลาว ขมุ คนเมือง ม้ง และชนเผ่าเมี่ยน ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น มี 10 ชนเผ่าพร้อมการจัดจำหน่ายสินค้าของดีจากชุมชน สำหรับอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงพร้อมให้บริการ จุดชมวิวห้วยเอียน จุดผ่อนปรนการค้าขายชายแดนบ้านแจมป๋อง อ่างเก็บน้ำวอง โครงการหลวงห้วยแล้ง สวนองุ่น สวนส้มโอ แหล่งท่องเที่ยว 2 ดอย 3 ภู ได้แก่ ดอยผาหม่น ดอยผาตั้ง ภูชี้เดือน ภูชี้ดาว และภูชี้ฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแก่งผาได บริเวณจุดสิ้นสุดเขตแดนของประเทศไทย มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญคือเป็นจุดสิ้นสุดเขตแดนโดยมีแม่น้ำโขงที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

สถานที่จัดงาน

ที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น
โทรศัพท์ 053 608 219

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง