งานของดีเมืองนราฯ และการแข่งขันเรือกอและเรือยาวเรือยอกองชิงถ้วยพระราชทานฯประจำปี 2561

จังหวัด

วันที่ 20 ก.ย. 2561 - 23 ก.ย. 2561

รายละเอียด

งานของดีเมืองนรา ฯ การแข่งขันเรือกอและ เรือยาวเรือยอกอง ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งฯ ประจำปี 2561
ณ บริเวณพลับพลาหาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

สำหรับการจัดงานของดีเมืองนรา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 26 กันยายน 2561 โดยมีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่ งานวันลองกอง กิจกรรมงานวันกระจูด กิจกรรมงานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กิจกรรมงานประชันเสียงนกเขาชวา และกิจกรรมงานแข่งขันเรือกอและหน้าพระที่นั่ง ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งกำหนดปล่อยขบวนแห่และพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 มีพิธีปล่อยขบวนแห่ ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส และพิธีเปิดงานบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
1. การจัดงานวันลองกอง 
2. งานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ 
3. การจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
4. งานแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง และขบวนแห่ทางน้ำ

สถานที่จัดงาน

บริเวณหาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 0 7364 2636
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 0 7364 2647-8
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 0 7353 2025-6

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง