งานของดีเมืองนรา ประจำปี 2562

จังหวัด นราธิวาส

วันที่ 17 ก.ย. 2562 - 26 ก.ย. 2562

รายละเอียด

การแข่งขันเรือกอและ เรือยาว เรือคชสีห์นานาชาติและเรือยอกองชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งกิจกรรมเสริมงานศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปชีพิเศษจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนิทรรศการของศูนย์ศิลปชีพตลอดจนสาธิตผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์เรือกอและจำลอง การแกะสลัก งานวันกระจูด การสาธิตผลิตภัณฑ์ประเภทกระจูด ใบลาน ปาหนัน ผ้าปัก ผ้าทอ เซรามิก
 

ซึ่งได้นำเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นมาผสมผสานจนเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดนราธิวาส งานวันลองกองการประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลองกอง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทาน ประเภทเสียงใหญ่ กลาง เล็กรวมเสียง ดาวรุ่ง ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

สถานที่จัดงาน

อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073642636

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์073642647-8

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์073532025-6

สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์073532222

เทศบาลเมืองนราธิวาส
โทรศัพท์073511048

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง