งานของดีบ่อสวก

จังหวัด น่าน

วันที่ 28 ธ.ค. 2562 - 29 ธ.ค. 2562

รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ่อสวก และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ขอเชิญเที่ยวงาน "ของดีบ่อสวก" ประจำปี 2562 ระหว่าง 28- 29 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรมตำบลบ่อสวก หมู่ 1 ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน เพื่อร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันตีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสริมรายได้แก่ประชาชนเขตพื้นที่ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย ขบวนแห่ของดี ๑๓ หมู่บ้าน การจัดแสดงซุ้มของดีวิถีบ่อสวก กิจกรรมการประกวด การแสดงของหมู่บน เช่น การประกวดขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง การประกวดรำวงมะเก่า การแสดงสะล้อ ซอ ปิน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การสาธิตหีบอ้อยโบราณโดยใช้ควาย ผ้าทอ เครื่องจักรสาน และพืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ

สถานที่จัดงาน

บ้านบ่อสวก เมือง1 ตำบล บ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
โทรศัพท์ 0 5468 1111

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง