งาน “เทศกาลผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม ของดีอำเภอบ้านหมอ ครั้งที่ 19 ”

จังหวัด สระบุรี

วันที่ 06 มี.ค. 2563 - 14 มี.ค. 2563

รายละเอียด

       ภายในงานชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผักหวานป่าและเผือกหอม การอนุรักษ์พุนธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมชมสวนผักหวานป่าและต้นผักหวานป่าอายุกว่า 100 ปีในตำบลสร่างโศก ชมการแข่งขันประกอบอาหารจากผักหวานป่าและเผือกหอม การประกวดพี่เผือกหอมกับน้องผักหวาน เสวนาวิชาการเกี่ยวกับผักหวานป่าและเผือกหอม พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีอำเภอบ้านหมอ กิจกรรมการแสดง มหรสพ ดนตรีดัง ตลอดงาน

สถานที่จัดงาน

บริเวณวัดปัญจาภิรมย์ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3524 6076-7

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง