งาน “วันลางสาดหวานและของดีตำบลสวนเขื่อน ประจำปี พ.ศ.2562”

จังหวัด แพร่

วันที่ 07 ก.ย. 2562 - 08 ก.ย. 2562

รายละเอียด

วันที่ 8 กันยายน 2562  มีกิจกรรม “วิ่งชมสวน (เขื่อน) กินผลไม้” 2562  Fun run 5.6 Km. และ Mini marathon 10.5 Km
กิจกรรม : อาทิ กิจกรรมด้านวิชาการนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน การจำหน่ายผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดลางสาดหวาน การประกวดลองกองหวาน การแสดงของชุมชน 10 หมู่บ้าน การแสดงดนตรีและมหรสพต่างๆ มากมาย

สถานที่จัดงาน

ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลสวนเขื่อน กองการศึกษา
โทรศัพท์ 054 645688 ต่อ 103

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง